Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu

został założony w roku 2012.

Jest instytucją badawczą i kształcącą organizującą kursy oraz szkolenia w całej Polsce, Europie. Współpracuje z wybitnymi sportowcami oraz naukowcami wielu dziedzin. Dzięki Nim oraz metodzie połączenia teorii i praktyki, Instytut stał się źródłem wiedzy kompletnej. To wielka wartość ale także przywilej i odpowiedzialność.

Rolą Instytutu jest nieustanne pozyskiwanie wiedzy, ciągłe jej weryfikowanie, a także przekazywanie w najatrakcyjniejszej formie, tak by stała się wiedzą powszechną.

GWARANCJA INSTYTUTU

Współcześnie, to brak wiarygodności informacji nie zaś dostęp do wiedzy, jest problemem. W Instytucie wierzymy, że gdy szkolimy innych, nieodpowiedzialny byłby brak ciągłego rozwoju, a przede wszystkim posługiwanie się wiedzą niezweryfikowaną.

Każdy kto zajmuje się człowiekiem zobowiązany jest do weryfikacji swoich idei oraz zdobytych informacji. Rozumiemy, że Ci którzy dysponują wiedzą kompletną powinni brać odpowiedzialność za dbałość o nią. Ich rolą jest wyznaczanie standardów i wdrażanie wzorców. To z tego powodu stworzyliśmy Gwarancje instytutu. Zobowiązuje nas ona by każda informacja był udowodniona, a wszystko co udostępniamy, według współczesnej wiedzy, dawało pewność, że służy drugiemu człowiekowi.

Formuła kompletności®

Praca nad pierwiastkiem ludzkiego organizmu, bez odpowiedzialności za człowieka jako całość, jest największym problemem w medycynie i farmacji, a więc także sporcie.

W Instytucie wierzymy, że każda zmiana oraz odkrycie wymaga drugiego poziomu weryfikacji - holistycznego spojrzenia na organizm ludzki. To z tego powodu stworzyliśmy Formułę kompletności. Jest to metoda, która umożliwia szybkie weryfikowanie całej udostępnionej wiedzy, po pojawieniu się nowych informacji lub wyników badań.

Formuła kompletności® zobowiązuje nas do udostępniana danych dopełnianych wiedzą komplementarną, a wszelkie przygotowane lub udostępnione kursy oraz szkolenia były tworzone, uzupełniane i weryfikowane przez specjalistów wielu dziedzin.

Newsletter
Zapisz się >
Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu
Kontakt
ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa
E-mail: info@pifis.pl Telefon: +48 500 600 950