Polityka prywatności

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.pifis.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu z siedzibą w Opatów przy ul. Kuźniczka 25, pod numerem KRS: 0000625060, NIP: 5742060454, REGON: 364953838 (zwany dalej „PIFiS”).
 2. PIFiS gromadzi następujące dane osobowe Klientów za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku utworzenia konta:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania,
  5. data urodzenia
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zakupu kursu.
 3. PIFiS może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Klienta w celu przysyłania materiałów edukacyjnych, jak również informacji o produktach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną lub telefoniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
 4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z funkcjonalności w ramach swojego konta lub z adresu: info@pifis.pl.
 5. Witryna PIFiS korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
        Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
        Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 6. Witryna PIFiS nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez PIFiS mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 7. PIFiS zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 8. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 7. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
Newsletter
Zapisz się >
Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu
Kontakt
ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa
E-mail: info@pifis.pl Telefon: +48 500 600 950